Naziv autora: Tamara Živković Ivanović, prof. logoped

Biografija:
Rođena 1975. godine. Završila Gimnaziju te se 1997. godine upisuje na Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Logopedija. Na prethodno navedenom fakultetu diplomirala je 2001. godine.


U svibnju 2002. kao logoped, zapošljava se u Fonijatrijskom centru ORL Klinike Šalata, KBC-u Zagreb. Područje njenog djelovanja je glasovna rehabilitacija, a najuže područje, u koje je uložila mnogo ljubavi i truda je rad sa laringektomiranim osobama. Tijekom osmogodišnjeg staža u Fonijatrijskom centru ORL Klinike Šalata, aktivnim učešćem sudjelovala je na nizu domaćih i međunarodnih kongresa i stručnih simpozija.


Od 2002. godine aktivno je uključena u rad “Kluba laringektomiranih osoba” u Zagrebu. Od 2005. godine voditelj je stručnog rehabilitacijskog tima Zagrebačkog kluba laringektomiranih, te voditelj godišnjih seminara nadomjesnog govora H.Z.L. u Thalassotherapiji u Crikvenici. Od 2006. god. vodi projekt alaringealnog pjevanja.

Svi članci objavljeni od strane tzivanovic: