Naziv autora: Prof. dr. sc. Mirko Ivkić, dr.

Biografija:
Prof.dr.sc. Mirko Ivkić, dr.

Specijalist otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata.


Subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata.


Profesor na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj kolegija na poslijediplomskim studijima.


Šef Odjela za onkokirurgiju Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KB “Sestre Milosrdnice” Zagreb.


Područje djelovanja su upalne bolesti usta, nosa, ždrijela i grkljana, bolesti štitnjače i slinovnica, tumori glave i vrata, u laserskoj i plastičnoj kirurgiji glave i vrata.


Dugogodišnje bogato iskustvo u kirurškom liječenju dobroćudnih i zloćudnih bolesti grkljana i ždrijela, posebno u poštednoj i rekonstruktivnoj kirurgiji kao i kirurškoj glasovnoj rehabilitaciji laringektomiranih (Near total laringektomije, govorne proteze i dr.).


Član tima Referentnog centra za maligne melanome Ministarstva zdravstva R. Hrvatske za područje glave i vrata.


Potpredsjednik Hrvatskog društva za tumore glave i vrata, Član Europske akademije za plastičnu kirurgiju lica (The European Academy of Facial Plastic Surgary - EAFPS), Europskog laringološkog društva (European Laryngological Society - ELS), Internacionalnog društva za dermatološku kirurgiju (International Society for Dermatologic Surgery – ISDS), Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, Povjerenstva za etiku i deontologiju Hrvatske liječničke komore.

Svi članci objavljeni od strane mivkic:

    Nema objava od ovog autora.