Naziv autora: Ljiljana Vrcić-Kiseljak, mr

Biografija:
Ljiljana Vrcić-Kiseljak, mr

Mr. sc. Ljiljana Vrcić-Kiseljak, rođena je 1951. god. Završila je studij fizioterapije na Višoj medicinskoj školi u Zagrebu (danas Zdravstveno veleučilište, Zagreb) te studij defektologije (danas Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) smjer rehabilitacija tjelesnih invalida. Završila je i poslijediplomski studij, te magistrirala 1988. god.

Dio kliničkog staža odradila je u Središnjem institutu za tumore i slične bolesti (danas Klinika za tumore), Zagreb.

Od tog vremena radi s klubovima oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti pri Ligi za borbu protiv raka Zagreba i Hrvatske. (Klub operiranih na grlu, Klub žena operiranih zbog tumora dojke….). Rad se zasniva na programima stručne podrške i organizaciji događanja koja imaju za cilj društvo obavijestiti i senzibilizirati o malignim bolestima (npr.: Dan narcisa u organizaciji Europa Donne, Dan zdravih dojki, Dan borbe protiv raka, programi terapijske podrške operiranih na grlu, recenzija priručnika za laringektomirane osobe.).

Predaje stručne kolegije na Zdravstvenom Veleučilištu, Zagreb, Mlinarska 38. (na Studiju fizioterapije, Studiju radne terapije i sestrinstva.

Član je predsjedništva Zagrebačke lige protiv raka, te stručno-rehabilitacijskog tima Zagrebačkog kluba laringektomiranih.

Svi članci objavljeni od strane ljvkiseljak:

    Nema objava od ovog autora.