Seminar u Crikvenici

Uspješan intenzivni seminar nadomjesnog govora i psihoonkološke potpore laringektomiranih i ove godine u Thalassotherapiji u Crikvenici.   Od 17. do 23. lipnja 2012. god. održan je intenzivni seminar laringektomiranih u Thalassotherapiji Crikvenica.   Kao i uvijek u...