Prezentacija uloge udruga laringektomiranih

Uspješna prezentacija uloge udruga laringektomiranih na internacionalnom tečaju o postoperativnoj rehabilitaciji.   Na međunarodnom tečaju o rehabilitaciji govora kod laringektomiranih, koji se u organizaciji Riječke klinike za orl i kirurgiju glave i vrata 24. rujna...